Västsvenska FotoExpon 2019 i Lidköping

Bildinlämning till vår klubb, är senast den 29 oktober 2018.
Du skall lägga in samtliga bilder på klubbens dator (både påsikt och digitalt) Påsiktsbilderna lägger du i märkt låda, som står på klubben. Betalningen gör du också senast den 29 oktober,  så Anders ser dem, när han vidaresänder beloppet.
Hoppas att många vill vara med!
Kontakta oss om du är osäker.