Fotodagen 2019

Datum:       16 mars 2019
Tid:             10.00 – ca 14.00
Plats:          Bohusläns Museum, Uddevalla

Fotoplank

Ta med högst tre omonterade bilder, maxstorlek 24 x 30 cm, och var med i vår tävling. Uppsättning 10.00 –12.00. Årets jury är fotografen Stig Karlsson, som redovisar sina utvalda pristagare 12.30

Årets bild

En tävling för medlemmar i ABF Fotoklubb. Årets tema är ”järn” och tävlingsbidragen hänger på museet mellan den 18 februari och 16 mars. Under denna period röstar allmänheten fram sina favoritbilder. Pristagarna redovisas på fotodagen i samband med prisutdelningen för fotoplanket

Övrigt

På Fotodagen kan du också ställa frågor om foto eller kamerateknik. Passa på att få hjälp och råd av våra erfarna fotografer. Vi hjälper dig att komma igång med din kamera. Vi presenterar också fotoklubben och vår verksamhet

13:00 – Tore Hagman, 50 år med kamera

Ett bildföredrag i Hörsalen – fri entré

Kort om fotografen Tore Hagman

(Foto: Tore Hagman)

Tore Hagman är född 1952 och bosatt i Vårgårda. Hans natur- och fotointresse grundades i de tidiga tonåren och sedan 1980 har han varit yrkesverksam som naturfotograf. Han har ett nära samarbete med flera författare och journalister.
Tore Hagman söker både det dokumentära och det estetiskt tilltalande. Mest känd har han blivit för sina bilder från det västsvenska odlingslandskapet och samspelet mellan mark och människor. För sin fotografiska verksamhet har han erhållit en rad stipendier och utmärkelser. Han var bland annat den förste som av Naturvårdsverket utsågs till ”Årets Naturfotograf”. 2002 valdes han som en av tolv internationella fotografer till ”Hasselblad Master”. En liten kollektion av hans bilder säljs (i begränsad upplaga) av Art Photo Collection som utsmyckning till bl a arkitektkontor och hotell.

Tore Hagman är flitigt anlitad föredragshållare. Han har givit ut en rad egna böcker och medverkat i ett hundratal. De mest uppmärksammade är ”Mulens marker” och ”Västkust”.

Andra titlar är ”Solvarv”, ”Gläntor”, ”Skogsarvet”, ”Utblick från en gårdsplan” och ”Gamla ekar”. Alldeles nyligen utkom boken ”Staden vid havet” som handlar om Göteborg

I programmet ”Tiden viskar” berättar Tore Hagman till sina bilder. Det handlar om möten med människor och natur. Under ett par decennier har han dokumenterat miljöer och människor i vårt odlingslandskap. De odlingsbilder och gårdsmiljöer vi ännu har runt omkring oss har växt fram genom sekler.

Tills nu har förändringarna varit små från en tid till annan. Överlevnadsstrategin byggde under flera generationer på att varje liten enslig vrå var utnyttjad, ansad och väl omhändertagen. Men under det senaste halvseklet har jordbruket genomgått en genomgripande förändring. För den som bär en kamera blir spåren i landskapet allt tydligare.

Tiden viskar om miljöer med stort innehåll. Bygder som hyst en typ av människor som vi snart inte ser. Tore Hagman vill i sina bilder visa den skönhet och de biologiska värden som dessa marker äger, men också den förnöjsamhet som dessa landsbygdsmänniskor utstrålar, deras enkla och pryllösa liv till trots