Välkommen till ABF Fotoklubbs Sommartävling 2019

Bakgrunden till denna sommartävling är en inbjudan vi fått från Rydals museum i Mark att delta i en utställning under perioden 14/3 – 31/5 2020 tillsammans med ett antal andra västsvenska fotoklubbar. Temat är bestämt av arrangören (Rydals museum) och varje fotoklubb får delta med preliminärt fyra bilder. I vår klubb har vi valt att utse våra fyra bilder genom att arrangera en klubbtävling med det angivna temat, där de fyra högst placerade bilderna skickas vidare till utställningen i Mark. Detta medför att de regler beträffande filformat och annat i klubbtävlingen styrs av instruktionerna vi fått från Rydals museum. För att åstadkomma en enhetlighet i utställningens form vill museet t ex använda ett gemensamt utskrifts- och monteringsmedia för samtliga bilder och begränsar de fysiska bildernas mått till ett antal på förhand bestämda storlekar (se nedan). Museet låter skriva ut bilderna på ett halvmatt/sidenmatt papper och montera dem på s k ReBoard 10 mm (ett mycket starkt skivmaterial av återvunnen wellpapp, tåligare är ex vis kapaskiva). Efter avslutat utställning tillfaller den utställda bildutskriften respektive fotograf.

TÄVLINGSREGLER

Tävlingen är öppen för medlemmar i ABF Fotoklubb.

Varje medlem får delta med högst två bilder.

Temat är VÄXTKRAFT.
Ett tema som ger utrymme för en mängd olika bildmässiga tolkningar. Några ytterligare begränsningar eller förutsättningar än själva temat i sig finns inte. Bilderna kan vara tagna var som helst, hur som helst och när som helst. Svart/vitt och färg är lika välkommet.

Bilderna ska lämnas in i digital form som JPEG-filer.
Dom ska vara i en upplösning/kvalitet som håller för utskrift i något av nedan angivna format.

Varje fotograf får välja/ange avsett utskriftsformat till något av följande mått:
50 x 70 cm eller 35 x 50 cm eller kvadratiska mått 50 x 50 cm eller 35 x 35 cm.

I filnamnet ska framgå fotografens namn samt avsett format för utskrift.
Om du deltar med två bilder vill vi också ha unika filnamn för varje bild.

OBS att bilderna ska skickas in i utskriftsklart format/storlek.

Bilderna ska vara fotoklubben tillhanda senast den 31 oktober 2019.
Antingen inlagda i märkt mapp på dator i klubblokalen eller insända via e-post: tavlingsledare@abffotoklubb.se

Till jury kommer vi att anlita någon annan fotoklubb.

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar kring vår klubbtävling eller utställningen hos Rydals museum.

Varmt välkommen med dina tävlingsbidrag!
Vi hoppas på ett stort deltagande och många spännande bilder på temat VÄXTKRAFT.

/Styrelsen i ABF Fotoklubb