Fototriaden

Ny spännande aktivitet – kreativitet

Aktiviteten startar torsdagen den 2 april kl 18:00.

Det finns möjlighet att ansluta senare om du inte kan närvara den 2 april.

Kvällen inleds med att varje fotograf får dra tre lappar med olika rubriker.

Som exempel kan lapparna innehålla följande ord: Teknik – hjärta – makro.

Du skall tolka dessa ord och uttrycka orden i en bild.

Låt kreativitet flöda.

Inlämning av bilden skall ske senast den 1 april 2021. Bilden lämnas i klubblokalen.
Bilderna kommer att redovisas på ett torsdagsmöte senare under terminen.

Bilden skall skrivas ut och vara max 300 x 420 mm.

För frågor mejla tavlingsledare@abffotoklubb.se