Ordförande: Vakant

Informationsansvarig: Vakant

Kassör: Anders Martinsson, 0701 – 51 53 56

Studie-, medlem och kursansvarig: Lars Gleby, 070-319 1685

Lokalansvarig: Johan Ahl, 073-996 9183

Mejla styrelsen på info@abffotoklubb.se.