Glöm inte Mats Holmstrand från Kristinehamn den 9/5

På torsdagsträffen den 9:e maj får fotoklubben besök av Mats Holmstrand, fotograf från Kristinehamn.

Mats började arbeta som fotograf på 50-talet efter att han praktiserat hos Harry Dittmer, en av grundarna av bildgruppen Tio fotografer. Han har arbetat med dokumentärfoto framförallt i Värmland och Örebro, både som egna projekt och på uppdrag, ofta i samarbete med författare.

Han dokumenterade på I3 och I2 under sin militärtjänstgöring, ungerska flyktingar på Loka Brunn -57, sista arbetsdagen på Svartå träkolshytta -66, Värmländska gruvor som stod i begrepp att läggas ner på 60-och 70-talen, Syrianska flyktingar i Örebro under 15 år på 70-och 80-talen, samt synskadade och blinda i Örebro län -88, för att ge några exempel.

Dokumentationen har resulterat i böcker, stillbildsfilmer och utställningar m.m. Många bilder finns på digitalt museum.

Senare i vår kommer boken ”Bilderna” ut, ett samarbete med Lennart Gybrant, konstnär och spelman. Mats del i boken handlar om Södra Råda gamla kyrka där han fotograferat olika händelser 1952-2001, kyrkan brändes ner 2001.

Mats arbetar nu med en stillbildsfilm om Sveriges första blindskola tillsammans med journalisten och filmaren Erik Fasth. Skolans startades 1884 i Kristinehamn och filmen baseras på foton från slutet på 1800-talet.

Detta kan bli ett spännande möte med en fotograf som inte gått över till digitalt foto, med lång erfarenhet av dokumentärt svartvitt foto och som fortfarande arbetar med att göra delar av historien tillgänglig och sedd.

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna den 9 maj!
Klockan 18.00 i klubblokalen.
Vi bjuder på fika!