Bildgrupp C – Tema arkitektur den 16/10

Nästa träff för
Bildgrupp C är 16:e okt.
Temat är arkitektur i svartvitt.
Tag med några bilder som är nytagna.
Mvh Margareta Julin