Ny tävling i klubben – Fyrklövern

Bästa bild och bästa fotograf

Fyrklövern består av fyra (4) deltävlingar under 2020, tre (3) bilder från varje deltävling går vidare till en final.

Varje fotograf får lämna in max tre (3) bilder till varje deltävling. Totalt tolv (12) bilder under året. Man behöver inte vara med i alla deltävlingar, men har givetvis större chanser till en bra total placering om man deltar vid varje inlämning.

Tävlingen har inget tema. Du väljer fritt vilka motiv du ska tävla med. Bilderna kan vara tagna när som helst och var som helst.

Alla bilder ska vara i digital form.

Bilderna från varje tävlingsomgång kommer att skickas till en annan fotoklubb för bedömning där varje bild poängsätts. De tre (3) högst placerade bilderna från varje deltävling går vidare till finalen.
Den fotograf som fått flest poäng sammanlagt under alla deltävlingarna utses till ”Bästa fotograf”.

Också de tolv (12) finalbilderna kommer att bedömas av en annan fotoklubb, som utser ”Bästa bild”.

Så här går det till:

  1.     Välj ut max tre (3) digitala bilder. Inget tema, valfritt motiv.
    2.      Bilderna ska vara i formatet JPEG.
    3.      Bilderna får vara max 2 000 pixlar på längsta sidan.
    4.      Storleken får vara max 1,5 Mbit.
    5.      Mejla bilderna till tavlingsledare@abffotoklubb.se

Inlämningsdagar:
15 mars
1 juni
1 september
1 november

Det är vår förhoppning att denna ”Fyrklöver” ska inspirera och stimulera till fotograferande och att man ska se det som en möjlighet att experimentera och få respons på hur det fungerar.

Välkomna med era bidrag!