Kurs i inramning.

Vi planerar att starta en kurs i inramning måndagen den 6 april. Det  finns fortfarande platser kvar.
Kontakta  oss på e-post ctornham@gmail.com om du vill vara med. Kursen är totalt på 4-5 sammankomster.
Den första träffen är, som sagt, måndagen den 6 april. Resterande träffar planeras i samråd med kursdeltagarna.
Välkommen att vara med!