Kallelse till ordinarie föreningsstämma (årsmöte)

Tid:       Torsdagen den 27 maj klockan 18.00
Plats:    Utomhus i Regementsparken (amfibieteatern), Uddevalla

Vi kommer att hålla två stycken föreningsstämmor (årsmöten) denna kväll. Dels den stämma som avhandlar verksamhetsåret 2019 (och som sköts upp på grund av pandemin) och den stämma som avhandlar verksamhetsåret 2020.

Det har inkommit två motioner, som ska behandlas av stämmorna. Alla medlemmar har fått tillgång till dessa motioner, och styrelsens yttranden om dessa, via e-post.

För att stämmorna ska kunna genomföras under trygga former är det viktigt att vi visar hänsyn och håller rejäla avstånd. Den som har symptom som skulle kunna vara covid-19 stannar givetvis hemma.

Varmt välkomna!
Styrelsen för ABF Fotoklubb