Blankett för fullmakt vid våra ordinarie föreningsstämmor den 27 maj

Här finns en blankett att använda för den som vill lämna fullmakt till någon inför våra ordinarie föreningsstämmor den 27 maj.  I pandemitider som dessa är det viktigt att kunna göra sin röst hörd även om man väljer att distansera sig socialt.

Du hittar blanketten genom länken här   Fullmakt årsmöte ABFFK