Urtima årsmöte och klubbafton 24 november kl 18:00

Urtima årsmöte.
Eftersom vi vid årsmötet tidigare i år inte hade någon kandidat till ordförandeposten sköt vi upp frågan tills detta kunde lösas. Nu har vi en kandidat till posten, som formellt behöver väljas av medlemmarna vid ett årsmöte.
Därför kallar jag er härmed till ett urtima årsmöte torsdag 2022-11-24 klockan 18:00 i klubblokalen.

Klubbafton 24 november.
Den här kvällen hålls ett föredrag över Zoom av gatufotografen Mats Alfredsson kl. 19:00 – 20:30. För att inte göra avsteg från vår vana att hålla en klubbafton en gång i månaden samlas vi den här kvällen över en kopp kaffe eller te och lyssnar till honom tillsammans i klubblokalen efter vårt ordförandeval.

Meddela mig gärna senast tisdag 22 november om ni kommer, så jag beställer tillräckligt många rundstycken den här gången. Svara till medlemmar@abffotoklubb.se i så fall.