Inbjudan till Riksfotoutställningen 2023

I början av januari 2023 öppnar inlämningen till Riksfotoutställningen.
Inbjudan och regler finns i nedan länk.

https://www.svenskfotografi.org/rifo/inbjudan-tiriksfotoutstallningen-2023/

Observera att det finns vissa nyheter i reglerna i år.
För påsiktsbilder har införts ett minimi-mått. Bilder utskrivna/kopierade på papper, monterade på styvt material (kartong, passepartout, kapa-skiva etc – max 5mm tjock) i formatet A3 (42×29,7 cm) eller 40×30 cm, stående eller liggande. OBS: mindre format godtas inte, för att förenkla hanteringen. Däremot finns inga restriktioner på själva bildens format så länge som den får plats på ovan nämnda format.

Fotografer som deltar med påsiktsbild(er) ska även ladda upp motsvarande bild(er) digitalt så att dessa kan användas i resultatredovisningen. Samma maxstorlek i pixlar och MB som för digitala bilder. Uppladdningen av digitala bilder görs direkt i medlemssystemet hos RSF (Riksförbundet Svensk Fotografi) senast den 31 januari 2023.

Påsiktsbilder skickas gemensamt från fotoklubben. Lägg dem i märkt låda på det lilla bordet till höger i klubblokalen senast den 24 januari 2023.

Vid eventuella frågor eller funderingar. Kontakta Ann-Marie Genne (tävlingsansvarig) tel 0705 372602 eller e-post annmarie.genne@gmail.com