OBS ! Inställt medlemsmöte 231214

Pga. av att corona just nu härjar bland klubbens medlemmar och funktionärer så ställs torsdagens medlemsmöte in och flyttas till januari 2024. Styrelsen återkommer med vilken torsdag det blir.

För att minska portokostnaden för Linslöss var det tänkt att i första hand dela ut årets upplaga på medlemsmötet. Även detta skjuts upp till januari.

Det kommer att finnas Linslöss att hämta i lokalen. Skriv upp er på listan att ni har tagit ett ex.

Vi önskar alla insjuknade snar bättring.