Mötesschema för januari 2024

Pga. Corona:s härjningar i klubben i december så har vi ännu inget fastställt program för första halvåret 2024. Här kommer därför några datum för aktiviteter i januari.

Må 240115: Styrelsemöte. Klubblokalen kl 18:00

Ti 240116: Filmgruppen. Klubblokalen kl 18:00. Inställt pga. sjukdom.

To 240118: Vanligt torsdagsmöte, klubblokalen kl 18:00. Vi tar fram förslag till aktiviteter för våren.

To: 240125: Det från i december uppskjutna medlemsmötet inkl ett kort föredrag. Klubblokalen kl 18:00, enkel förtäring.

Ti: 240130: Filmgruppen: Klubblokalen kl 18:00

Därtill finns Ann-Marie i klubblokalen kl 18:00 må 8/1, må 22/1 samt må 29/1 för de som vill ha hjälp med att förbereda sig för fototävlingen RIFO.