Kallelse till föreningsstämma (årsmöte)

Medlemmar i ABF Fotoklubb är hjärtligt välkomna till föreningsstämman (årsmöte) torsdagen den 21/3 kl 18:00 i Klubblokalen. Klubben bjuder på enklare förtäring.

Förslag till dagordning samt styrelsens förslag till stadgeändringar har skickats ut per mejl till de mejladresser som är registrerade i medlemsregistret. Om ni som medlem inte fått något sådant mejl så har klubben inte korrekt mejl registrerad på er. Skicka i så fall ett mejl till info@abffotoklubb.se så uppdaterar vi medlemsregistret och skickar handlingarna.

Verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse samt budgetförslag och aktivitetsplan för 2024 kommer att finnas tillgängliga i klubblokalen fr o m kvällen torsdagen den 14/3. Om ni inte har möjlighet att ta er till klubblokalen går det att få även dessa handlingarna skickade digitalt. Begär i så fall detta genom att skicka ett mejl till info@abffotoklubb.se.