Kallelse till föreningsstämma (årsmöte)

Medlemmar i ABF Fotoklubb är hjärtligt välkomna till föreningsstämman (årsmöte) torsdagen den 21/3 kl 18:00 i Klubblokalen. Klubben bjuder på enklare förtäring. Förslag till dagordning samt styrelsens förslag till stadgeändringar har …