Filmgruppen har precis startat (sep 2023) med möten varannan tisdag, jämna veckor. Syftet är att mjukstarta en grupp som är intresserad av att börja filma som komplement till fotograferingen. Det vi kom fram till i vårt första möte 230905 vara att vi behöver någon form av projektidé och utifrån praktiskt arbete i projektet lära oss kamerans olika inställningar samt filmmetodik före, under och efter filmning. En första idé är att filma olika företeelser och platser i och omkring Uddevalla under ett år med målet att i första hand lära och i andra hand få till en bra ”reklamfilm” för Uddevalla kommun.

Alla medlemmar är välkomna. Det behövs inga förkunskaper eller dyr utrustning. T o m mobilen går bra att använda.