Medlemsavgift 2023

Medlem från18 år, inkl Linslöss, 300 kr/år
Familjemedlemskap, inkl en Linslöss, 350 kr/år
Ungdom t o m 17 år, inkl en Linslöss, 150 kr/år

Dörrkort depositionsavgift 100 kr, Engångskostnad, återfås när kortet återlämnas.

Medlemsavgiften betalas senast den 31 januari via Bankgiro eller Swish.
Ange för- och efternamn, adress och telefonnummer som referens.

Bankgiro 5097-3312.

Swish 123 033 65 60.

Linslöss är en tidskrift som utges av klubben varje år i november-december. Tidskriften innehåller bilder som klubbens medlemmar har bidragit med.
Tidigare utgåvor av Linslöss finns även som pdf att ladda ner.