Aktiviteter

Klubbafton och andra klubbgemensamma träffar varje månad samordnas av aktivitetsansvarige. Idéer, planering och genomförande av klubbträffar och utflykter är alla medlemmar välkomna att hjälpa till med.

Betalning

Almanackor, böcker, film, utskrifter, inramningsarbeten med mera betalar du med ett tvådelat underlag och lägger ena delen i den särskilda lådan på väggen i datorrummet. Den andra delen tar du med dig hem och betalar hemma via internet. Du kan även betala med kontanter, men vi undviker gärna kontanthantering på grund av bankens kostnader.

Dörrkort/nyckelkort

Magnetkorten som ger dig tillträde till lokalerna när det passar dig administreras och hanteras av kortansvarige Dan Larsson.

E-post

Informationsansvarige förfogar över en lista med e-postadresser till medlemmarna. Via den kan man få snabb och aktuell information om vad som är på gång i föreningen, eller med kort varsel nyheter om förändringar i aktiviteter med mera. Anslutningen till e-postlistan är frivillig.

Fotofönstret

I fönstret hos Maggans Foto finns det möjlighet för medlemmar att visa bilder en månad, ensam eller tillsammans med någon annan medlem. Bokningslista finns på anslagstavlan i lokalen.

Informationsblad

Två gånger per år kommer ett informationsblad ut med aktuell information. Har du något du tycker bör meddelas medlemmarna vänder du dig till den informationsansvarige.

Klubbvärd

Klubbvärdens uppgift är att ställa i ordning lokal och förbereda förtäringen för kvällen, eller vara den som samordnar fotoklubbens besök på annan plats. Anmäl ditt intresse för värdskap hos aktivitetsansvarig.

Kurser

Utbudet är blandat och beror på tillgång på kursledare och efterfrågan hos medlemmar. Kursansvarige syr ihop detta. Aktuell info om kurser hittar du på den särskilda sidan.

Linslöss

Fotoklubbens medlemsblad som kommer ut i december varje år, med medlemmarnas bilder från året och med fotorelaterade artiklar. När det är aktuellt hittar du mer info om inlämning av bilder med mera på Linslöss egen sida.

Lokalbokning

Studio, mötesrum, datorrum och inramningsverkstad kan vid behov bokas här via hemsidan. Skapa ett evenemang och sätt datum och klockslag för den aktuella bokningen. Kryssa sedan för att bokningen inte ska synas för andra än inloggade medlemmar. Fotoklubbens grupper bör förstås vara synliga publikt i kalendern.

Medlemsavgift

Gällande avgifter är 300 kr/enskild medlem, 350 kr/familj och 150 kr/studerande max 25 år.  Bara ett nyckelkort per medlemskap ingår. Familjemedlemskap gäller för personer folkbokförda på samma adress.

Medlemsavgiften ska vara betald senast 31/1. Vid utebliven betalning 15/3 stryks medlemskapet. Bankgiro 5097-3312 och Swish 123 033 65 60. Ange ditt namn som referens.

Medlemsmöte

Vår- och höstterminen avslutas varje år med ett medlemsmöte, då styrelsen informerar om vad som är aktuellt och där medlemmar har möjlighet att ställa frågor om verksamheten i föreningen. Medlemsmötet är inte beslutande men kan få vara ett rådgivande forum i större frågor.

Organisationsnummer

ABF Fotoklubb, orgnr 855900-8043.

Ramverkstad

Inramningar efter konstens alla regler kan du göra i ramverkstaden som ligger i ”källaren”. Nyckel hänger i stora rummet. Kurser i inramning förekommer regelbundet.

Stadgar

Grundreglerna för ABF Fotoklubb finns på en egen sida.

Styrelse

Ledamöterna i styrelsen hittar du på sidan med alla ledamöter. Med undantag för ordförande och kassör ansvarar varje ledamot för ett verksamhetsområde: aktiviteter, lokal, information, projekt och kurser.

Städning

Lokalvården utförs varje månad av en städgrupp, som består av frivilliga och ansvarstagande medlemmar. Flera städgrupper finns, varje grupp städar en månad i taget enligt ett rullande schema. Är du inte med i någon städgrupp men vill ställa upp kan du vända dig till lokalansvarige.

Tidningar

Fotoklubben prenumererar på ett antal tidningar. Dem kan du läsa när du besöker klubblokalen. Du får absolut inte ta med någon tidning hem.

Tävlingar

Projekt- och utställningsansvarig är tävlingsledare i klubben, både när det gäller interna kamper och externa uppgörelser. Mer information om vilka tävlingar som är aktuella och vilka eventuella teman tävlingarna har kan du se på sidan Tävlingar i menyn.

Ordinarie Årsmöte

Innan mars månads utgång.

Till sist:

10 bra sätt att döda din förening

  1. Gå aldrig på föreningens möten.
  2. Om du lika väl ska gå, kom sent eller gå innan mötet är slut.
  3. Deltag aldrig i besluten, men klandra dem efteråt.
  4. Uppsök alla möjliga fel på dina ledare, och om du finner några, så förstora upp dem.
  5. Påtag dig ingen uppgift.
  6. När du ser andra arbeta, betrakta deras arbete som själviskt.
  7. Ta emot allt du får, men ge inget igen.
  8. Ta inga egna initiativ – tänk istället ”det får andra göra”.
  9. Visa dåligt intresse för föreningens egna aktiviteter, och om du skall delta anmäl dig sent, eller om du är funktionär lämna återbud samma dag.
  10. Var alltid kritisk mot andras idéer, förslag och andras göranden.