Bildgruppen C diskuterar egna bilder i första hand. Med den andra handen diskuteras lika hjärtligt bilder som andra klubbar skickar till oss för juryutlåtande i tävlingssammanhang eller ”bara” kritik och kommentarer.

Oavsett vilka bilder vi ser och diskuterar handlar det om att utveckla oss själva som fotografer.

C är tecknet för 100 på latin, det vill säga 100 procent bildprat.

C är (med en dos fantasi) ögats form.

C är inte en sluten bokstav, utan står öppen för nya intryck och utbyte med omvärlden.

Alla medlemmar är välkomna förstås! Alltid lär man sig något…

Bildgrupp C leds av Kenneth Eriksson och har möte i klubblokalen under säsong, onsdagar ojämn vecka med start kl 18:00.