[slideshow_deploy id=’3490′]

Bilderna i bildspelet är från våra ”mini-workshops” i olika fototekniker som ges vid Torsdagsträffen. Bilderna ska vara max 600 pixlar breda och 400 pixlar höga, höjden är viktigast. Skicka dina bilder till dropbox@abffotoklubb.se. Glöm inte att ange relevant exponeringsinformation.

Sedan 2004 har aktiviteterna på torsdagar gått under namnet Torsdagsgruppen, helt enkelt för att det varit en grupp som har träffats på torsdagar.

Gruppen har sitt ursprung i en studiecirkel om fotografi, och har genom åren dragit till sig många nya medlemmar. Inte bara i gruppen utan även i klubben. Det är därför mer befogat numera att kalla detta för Torsdagsträffen snarare än Torsdagsgruppen.

Hur som helst, aktiviteterna är desamma. Oregelbundet förekommande är

Bildstafetten, där man lämnar sin bild till nästa medlem på en lista, och denna ska i sin tur göra sin tolkning av det mottagna fotot och ta en ny bild som lämnas till nästa.

Bildkritik, visning av bilder på olika teman, kortare fotopromenader och fotografiska uppdrag över en längre tid är några andra aktiviteter som förekommit och förekommer på torsdagar. Allt enligt deltagarnas tycke och intresse.

Varje veckas aktivitet står angivet i kalendern.