Regler kring användning av abffotoklubb.se samt andra domäner som ABF FK är innehavare av

Man måste vara betalande medlem för att få ha ett konto.

Medlem får endast ha ett konto. Varje person som ingår i ett familjemedlemskap kan dock ha ett eget konto.

Medlem som försvårar andra medlemmars användning av hemsidan eller genom missbruk av funktioner på sajten medvetet hindrar andra medlemmar från att nyttja lokaler eller andra resurser i fotoklubben kan efter beslut av styrelsen förlora rätten till konto.

Medlem som upprepade gånger publicerar bilder eller texter som innehåller stötande, rasistiskt, diskriminerande eller pornografiskt material eller som uppmanar till brott kan också efter beslut av styrelsen förlora rätten till konto.

Det är heller inte tillåtet att länka till material enligt ovan.

På hemsidan får inte publiceras upphovsrättsskyddat material utan upphovspersonens godkännande.

Administratör av hemsidan, eller annan behörig person, har skyldighet att radera otillåtet material, antingen på eget initiativ eller genom beslut av styrelsen.