Gamla Testamentet

I begynnelsen steg en man upp till ABF:s expedition och städslades som studiehandledare. Efter ett tag sporde han ABF om var det fanns ett lämpligt mörker han kunde hålla till i. Den nyblivne studiehandledaren tjänade nämligen inte bara sin herre ABF utan också fotografin, och han undrade nu var det fanns en lokal lämplig för de förstoringsapparater som fanns i mannens ägo.
– På Dalaberg finns en plats för dig i en källare, svarade ABF efter en stund.
Efter det glädjande beskedet samlade mannen några lärjungar omkring sig och gav dem i källaren förmågan att i mörkret se ljuset. Ja, eller i varje fall åstadkomma hyggliga kopior med apparaten inställd på bländare 8.
Och ABF såg att det var gott och sade: Varde fotoklubb.

Fast egentligen berodde det nog på att deltagarna som ju genomgått studiecirklar i fotografi trivdes så bra tillsammans att man ville starta en fotoklubb i Uddevalla, vid sidan om den som redan fanns. Att ABF ställde upp i starten av föreningens tillvaro gjorde att namnet blev ABF:s Fotoklubb, sedermera ändrat till ABF Fotoklubb.
Året för bildandet var 1977, månaden var januari.
Sedan dess har ABF Fotoklubb varit en aktiv del i Uddevalla, med aktiviteter som utställningar, fotomaraton och fotoplank.
Sedan 1988 har föreningen tryckt en kalender med bilder från Uddevalla. En försäljningsframgång blev det när man året efter denna premiär beslöt att ge ut kalender med gamla bilder från Uddevalla. Succén med kalendrarna håller i sig och är inte över efter mer än 20 år. Däremot tar kalendrarna slut nästan varje år, ibland innan julhandeln har börjat på allvar.
Uddevallas historia har framför allt under 1900-talet haft stark koppling till Uddevallavarvets expansion och avtrappning. Efter att det sista skeppet gått av stapeln och grindarna stängts fick ABF Fotoklubb förtroendet att förvalta bildarkivet. Det handlar dock inte om någon passiv förvaltning av dessa fotografier, istället har bildskatten förvandlats till tre fotoböcker över epoken när skeppsbyggare Thordéns livsverk var den största arbetsplatsen i Bohuslän. (I samband med att Uddevalla varvs- och industrihistoriska förening bildades 2009 har varvsarkivet gått vidare från fotoklubben.)

Den så kallade 90-talskrisen medförde att en grupp medlemmar som var arbetslösa fick i uppgift att fotografera samtliga hus i Uddevalla stad. En gärning som får större värde med tiden.
Med ytterligare några utgivna boktitlar, bland annat om Uddevallas 500-årsjubileum 1998, har ABF Fotoklubb förhoppningsvis behållit en plats i det regionala kulturlivet och kommuninvånarnas kollektiva minne.

”Bohusläns kustnatur”, ”I Taubes farvatten”, ”Stenhuggare” och ”Kollektiva bilder 1977-1986” är titlar på några av de utställningar som medlemmarna i ABF Fotoklubb har producerat under åren och som efter visning på Bohusläns museum sedan gått på turné till andra bohuslänska orter.

Nya Testamentet

Historien upprepar sig, så även i ABF Fotoklubb. Vid sidan av den naturfotogrupp (vanligen kallad Mullegruppen) och mörkrumsgrupp som fanns i fotoklubben bestämde sig 2004 en grupp cirkeldeltagare i en grundkurs att fortsätta träffas i samma gemytliga former som cirkeln pågått. Med det var Torsdagsgruppen född, och den är fortfarande igång genom att några av de ursprungliga medlemmarna har fått sällskap av nya medlemmar i klubben.

På det sättet som ABF Fotoklubb har arbetat och lagt upp sin verksamhet har det aldrig varit aktuellt för medlemmarna att fotografera för att tävla utan att i stället visa och dokumentera vårt vardagsliv.

Tider kommer, och tider går. År 2010 är det dags för ABF Fotoklubb att arrangera Västsvenska Fotoexpon med 40-talet inbjudna klubbar i Västra Sverige. Men det är en helt annan historia.