Till årsmötet 2020 kom det in en motion från Ann-Marie Lövheden Höög.

Både motionen och styrelsens yttrande finns bifogade som pdf-filer.

Motion från Ann-Marie Lövheden Höög finns här.

Styrelsens yttrande finns här.

Till årsmötet 2021 kom det in en motion från Kenneth Eriksson

Både motionen och styrelsens yttrande finns bifogade som pdf-filer.

Motion från Kenneth Eriksson finns här.

Styrelsens yttrande finns här.