Det finns många tävlingar att hålla reda på, från den minsta interna till den största internationella salongen. Några återkommer dock med ganska säker regelbundenhet för fotoklubbens medlemmar.

Mer fakta och regler kring varje tävling kan under denna tävlingsflik finnas på egna sidor, som ligger ute när de är aktuella.

Årets bild – inlämning i januari och prisutdelning vid Fotodagen i mars. Nytt tema för Årets Bild tillkännages under våren.
Årets bild är en intern klubbtävling med kostnadsfritt deltagande.

Hösttävlingen – inlämning i september och prisutdelning i början av november. Temat för Hösttävlingen presenteras vid medlemsmötet i december och senast i årets första informationsblad.
Hösttävlingen är en intern klubbtävling med kostnadsfritt deltagande.

Västsvenska Fotoexpon – tävling med 40 västsvenska fotoklubbar inbjudna. Inget tema, men olika klasser i färg, svartvitt respektive kollektion. Inlämning senast månadsskiftet oktober-november. Gemensam inlämning av bilder liksom, klubben står för kostnaden.

Riksfotosalongen – nationell tävling för alla anslutna medlemsföreningar och dess medlemmar. Inget tema, men digital-, kollektions- och påsiktsklasser i färg eller svartvitt, samt ungdomsklass. Inlämning i slutet av januari, prisutdelning vid Rifodagarna i maj. Gemensam inlämning av påsiktsbilder. Klubben står för kostnaden. Den digitala uppladdningen av dina tävlingsbidrag sköter du dock själv, kontakta tävlingsledare för lösenord och annan information.

Rikstemafototävlingen, RTF – Skara FK:s egen nationella tävling i tre etapper/teman per år. RTF är en helt digital tävling. Varje medlem tävlar enskilt.

Bohussalongen – ingen renodlad fototävling men en jurybedömd salong på Bohusläns museum för bilder och annan konst. Sista inlämningsdag brukar vara i november och visningen pågå från december till januari.

Internationella tävlingar – spännande utmaningar, kul och lärorikt. Prova på! FIAP:s tävlingskalender hittar du här! Eller välj en tävling i tidningen från PSA (finns i lokalen).

Har du frågor runt detta så mejla Göran Gärberg garberg.goran@gmail.com, han hjälper gärna till.