Allmän information: Storlek på bilder skiljer sig från tävling till tävling. Digitalt: anges i pixlar bredd och höjd, ex 2000×1500 och i MB, ex maximum 1,5. Namnas med bildens namn eller filnamn.jpg. Jpg kommer upp automatiskt vid uppladdningen. Påsikt: Bildens storlek oftast antingen i A4 format= 210 x 300 cm och/eller i A3 format= 300 x 420 mm.

Tänk på att om samma bild ska vara med i olika tävlingar ska den ha samma namn.

Internationella tävlingar: Betalas med PayPal konto.

Kennets bildformats information:

Bildformat

Okej, okej, den här sidan har tidigare medverkat i spridningen av felaktig och okunnig information om hur man sätter rätt storlek för sin bild. Men nu gör vi om och gör rätt.

Den första avgörande frågan är om bilden ska visas på skärm eller tryckas på papper av något slag.

För en dator- eller tv-skärm är det bara antalet pixlar i höjd och/eller bredd som är intressant när det gäller storlek. Glöm allting kring 72 eller 96 dpi i upplösning. Mer att läsa i ämnet finns här http://erro.se/artiklar/Bildstorlek/, eller på engelska: http://www.scantips.com/no72dpi.html

Ska bilden skrivas ut, tryckas på papper, plastbanderoll eller canvas är däremot upplösningen i dpi, (dots per inch eller pixlar per tum) viktigt för bra kvalité.
Tänk på upplösningen som tätheten av de pixlar som bilden består av. För tryckning i någon av fototidningarna måste fotografiet (med anledning av papperskvaliteten) ha en minsta upplösning på 300 pixlar per tum, dpi. (Ska bilden gå i en vanlig dagstidning räcker det med 140-200 dpi.) Ju högre bildens upplösning är desto mindre blir bildens fysiska storlek i bredd och höjd, eftersom pixlarna inte kan täcka samma yta som när upplösningen var lägre.

Så här gör du för att sätta rätt upplösning och storlek på din digitala bild. Hur du sätter rätt storlek på en bild du skriver ut förklaras längre ner.

Digital bild
1) Välj ”bildstorlek” (eller motsvarande) i ditt bildbehandlingsprogram. Om du använder dig av Photoshop får du då fram en dialogruta där det framgår hur stor filen är och ”dokumentstorleken”, (alltså bredd och höjd på fotot om bilden skulle skrivas ut, vilket ju inte är fallet  här).
Se till att ”ändra bildupplösning” är ikryssat.

2)
Ska du visa bilden på en skärm går du vidare och ändrar även antalet pixlar, förslagsvis samma storlek som det medium du ska visa bilden på. (Exempel på olika skärmar finns längst ner på sidan.) Skriv därför in antalet pixlar som bilden ska ha.

3)
När bilden sedan ska sparas i jpg-formatet får du fram ytterligare en dialogruta (efter att du bestämt dig för filens namn). Det är en dialogruta där du sätter filens komprimering efter vilken kvalitet bilden ska ha (eller tvärtom).
Samtidigt som komprimeringen förändras går det också att utläsa filens storlek. Välj den komprimering som gör bilden tillräckligt liten.
Klart!

Observera – kasta inte bort alla gjorda inställningar genom att sedan högerklicka på bilden och exempelvis välja ”skicka med e-post”.

Utskriven bild

1) Om du sätter bildstorleken för att göra en utskrift ska ”ändra bildupplösning” vara urkryssat.

2) Sätt först bildupplösningen till de antalet dpi som det aktuella mediet kräver, se exempel på upplösning och mått i tabellen.

3) Alternativt sätter du bildens utskriftsstorlek anpassad till det aktuella papperets mått, exempelvis 20 cm på bredden. Längdmåttet  blir sedan proportionerligt anpassat efter bredden. Eller med andra ord; det blir vad det blir.

4) Ska du däremot göra bilden mindre i fysisk utskriven storlek med bibehållen täthet måste ”ändra bildupplösning” vara ikryssat. Skriv in det nya längd- eller breddmåttet utan att ändra upplösningen, dpi.

Rätt bildformat

Mål Pixelmått Upplösning pixlar/tum
Rifo/VSF (längsta sida) max 2000
TV-skärm 28 tum 720 x 560
TV-skärm 52 tum 1920 x 1080
Linslöss maximalt 300
Dagspress maximalt 200
Foto/Kamera & Bild maximalt 300