Tävlingen hålls av Skara fotoklubb

Tema    1             1 November 2016:   I skogen

”            2              ? Januari 2017:

”            3              ? mars 2017: